׳המרדף אחר היצירה האבודה׳

חורף שנת 2013, דקות ספורות לאחר שנמכרה היצירה לקונה המאושר החלו הגשמים לדפוק על קירות בית המלאכה של בזוקה ג׳ו. ‘פרידה קשה’ לחש, התיישב על כורסתו ונם את שנתו עד לבוקר שלמחרת. כשעלה אור ראשון של בוקר פתח בזוקה את עיניו ופסק; ׳יום יבוא והיצירה הזו תחזור למקום הולדתה.

חורף שנת 2017, רוחות בוקר מוקרות נוקשות קלות בדלת בית המלאכה ואיתן הבשורה, ׳החל במרדף׳
.לחשו באוזנויו
,במהירות התארגן, איתר את מקומה והשיב אותה למקומה 
.היא כבר איננה אבודה