blog post

בזוקה ג׳ו- ״המין השלישי - אבולוציה״

בזוקה ג׳ו- ״המין השלישי - אבולוציה״

״המין השלישי - אבולוציה", מתמודד האמן עם תפיסת עולמו, כי האדם (באם נולד כגבר או כאישה) יכול לבחור את מינו מבלי לאבד את זהותו המקורית, מעין שילוב...